06 januari 2016

Veranderingen rondom de eigen woning in 2016

De maximale hypotheek gaat omlaag. In dit artikel vertellen wij u er meer over.

In de afgelopen jaren zijn er al meerdere veranderingen doorgevoerd die invloed hebben op de vaste lasten van huiseigenaren. Ook dit jaar moet u weer rekening houden met veranderingen ten opzichte van 2015. Welke veranderingen zijn er doorgevoerd of worden er nog doorgevoerd, en wat betekent het voor u?

De regeling van de hypotheekrenteaftrek wordt in kleine stapjes versoberd. Dit is een paar jaren geleden ingezet en ook in 2016 zijn deze versoberingen merkbaar. Aan de andere kant zijn er regelingen getroffen om de huizenmarkt weer een impuls te geven. Het gaat weer beter met de huizenmarkt, dus het stimuleren gebeurt niet meer. De belangrijkste wijzigingen van dit jaar zullen wij nader toelichten.

Hypotheekrenteaftrek maximaal 50,5 procent

Een paar jaren geleden kon u de betaalde hypotheekrente nog aftrekken tegen maximaal 52 procent. In 2015 was het percentage nog 51 procent. In 2016 is het percentage gezakt naar 50,5 procent. Dit zal uitsluitend huiseigenaren treffen die de hypotheekrente af kunnen trekken in de hoogste belastingschijf. Het gaat hierbij om een inkomen vanaf 66.241 euro. Huiseigenaren met een lager inkomen merken deze beperking van de hypotheekrenteaftrek dus niet.

Maximale hypotheekbedrag

In 2015 was het nog mogelijk om een hypotheek af te sluiten tot 103 procent van de waarde van het huis. Per 2016 is het nog maar mogelijk om een hypotheek te krijgen tot 102 procent. Kopers van een huis moeten dus nu weer meer spaargeld inbrengen om de bijkomende kosten bij het kopen van een huis te kunnen financieren. Per 2018 kunnen bijkomende kosten helemaal niet meer meegefinancierd worden in een hypotheek.

Investeren in de energiezuinigheid wordt beloond

Kopers van een zogenaamde “nul op de meter” woning, kunnen in 2016 tot 27.000 euro meer lenen. In 2015 was de maximale extra verstrekking nog 25.000 euro. Ook is er een nieuwe subsidie opengesteld voor investeringen in energieopwekkende apparaten. Bijvoorbeeld bij het aanschaffen van een zonneboiler kan er een subsidie verkregen worden. Voor het jaar 2016 is er hiervoor een bedrag beschikbaar van 70 miljoen euro.

Energierekening gaat omlaag, of toch niet?

Energieleveranciers gaan de variabele tarieven voor gas en stroom verlagen. Dit is goed nieuws, maar daar staat tegenover dat de energiebelasting sterk omhoog gaat. Het zal per leverancier en per huishouden verschillen of de totale rekening omlaag gaat, gelijk blijft of zelfs stijgt.

Maximale hypotheek met NHG per juli omlaag naar 225.000 euro

U kunt binnen de normen van NHG nu nog een hypotheek afsluiten van 245.000 euro. Het staat al vast dat het maximale bedrag per juli verlaagd gaat worden naar 225.000 euro. Hierdoor komen er minder mensen in aanmerking voor een lagere hypotheekrente.

Wat gaat er met de onroerende zaakbelasting (ozb) gebeuren?

Uit een steekproef van Vereniging Eigen Huis blijkt dat de ozb in 2016 gemiddeld gaat stijgen met 1,8 procent. Het gaat om een gemiddelde. De verschillen per gemeente kunnen groot zijn.

Naar mobiele navigatie