31 december 2015

Veranderingen voor uw portemonnee in 2016

De meeste Nederlanders zullen in 2016 meer te besteden hebben. Dit wordt veroorzaakt door een forse lastenverlichting

De meeste Nederlanders zullen in 2016 meer te besteden hebben. Dit wordt veroorzaakt door een forse lastenverlichting. Helaas is het niet alleen maar goed nieuws. De WW wordt ingekort en de verhoogde vrijstelling voor belastingheffing over spaargeld voor ouderen vervalt.

Ouderen met een aanvullend pensioen krijgen iets minder te besteden. Dit geldt vooral voor ouderen met een groot vermogen. Dit blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB). Een aantal veranderingen per 2016 zullen wij nader toelichten.

Belastingdruk op het inkomen gaat omlaag

Het verschil tussen bruto en netto zal kleiner worden. De hoogte van de heffing over het inkomen is onderverdeeld in schijven. Het inkomen tot 19.922 euro wordt in 2016 belast met 36,55 procent. Het percentage is licht hoger in vergelijking met 2015. Daar staat tegenover dat de heffing in de tweede en derde belastingschijf wordt verlaagd naar 40,4 procent. De heffing was in 2015 nog 42 procent. De heffing in de hoogste belastingschijf blijft gelijk, namelijk 52 procent. Toch wordt hier ook een voordeel behaald. U komt pas in de hoogste belastingschijf met een inkomen boven 66.421 euro. De grens was in 2015 nog 57.585 euro.

Hogere vrijstelling vermogensrendementsheffing

Over uw vermogen moet u belasting betalen van omgerekend 1,2 procent. Deze belastingdruk gaat in de toekomst veranderen, maar blijft in 2016 nog gelijk. Er gaat wel een hogere vrijstelling gelden. In 2015 werd er belasting geheven over vermogen boven de vrijstelling van 21.330 euro. Per 2016 gaat de vrijstelling omhoog naar 24.437 euro. De verhoogde vrijstelling voor ouderen komt te vervallen.

Financiële veranderingen voor ouders

Vooral ouders met jonge kinderen krijgen extra voordelen. De kinderopvangtoeslag wordt verhoogd. De omvang van de verhoging is voor een groot deel afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Mogelijk kunnen ouders ook een lichte stijging van de kinderbijslag tegemoet zien. De verhoging zal eventueel per maart doorgevoerd worden. Er bestaat namelijk nog geen zekerheid over. Onder voorwaarden wordt het kindgebonden budget ook verhoogd.

Heffingskortingen worden verhoogd voor de lagere inkomens

Deze kortingen op de belastingheffing worden verhoogd voor belastingplichtigen met een inkomen tot 19.922 euro. Door de heffingskortingen afhankelijk te maken van de hoogte van het inkomen, worden vooral de lagere inkomens financieel ondersteund.

Er is niet alleen maar goed nieuws

De duur van een WW-uitkering wordt in stapjes verkort naar maximaal 24 maanden. Ook zal de verhoging van de AOW-leeftijd weer versneld worden in 2016. Ouderen profiteren er in vergelijking met andere Nederlanders minder van dat het economisch weer wat beter gaat. Deze groep zit ook nog met het probleem dat aanvullende pensioenen tegenvallen. Ze worden vaak niet geïndexeerd en blijven hierdoor sterk achter.

Naar mobiele navigatie