21 oktober 2014

Verhoogde schenkingsvrijstelling ook nog in 2015?

​Voor het bekostigen van een nieuwbouwhuis kan onder bepaalde voorwaarden ook na 2014 nog gebruik worden gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro.

Voor het bekostigen van een nieuwbouwhuis kan ook na 2014 nog gebruik worden gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling van 100.000 euro. Om hier gebruik van te kunnen maken worden er wel voorwaarden gesteld.

De verhoogde schenkingsvrijstelling is ingesteld om de economie te stimuleren en om de huizenmarkt een zetje in de rug te geven. Tot 2015 is het mogelijk om belastingvrij een bedrag van maximaal 100.000 euro te schenken. Deze vrijstelling heeft niet alleen betrekking op een schenking van een ouder aan een kind, de vrijstelling geldt ook voor schenkingen aan anderen. De vrijstelling is ook niet aan een leeftijd gebonden. Een voorwaarde is wel dat het geschonken bedrag gebruikt gaat worden voor de eigen woning. Hierbij kunt u denken aan het kopen of verbouwen van de eigen woning, of het (deels) aflossen van de hypotheek. De verruiming stopt per 2015.

Schenkingsvrijstelling blijft onder voorwaarden van kracht voor nieuwbouwhuizen

Er zal na 1 januari 2015 een tijdelijke verruiming gelden voor de verhoogde schenkingsvrijstelling voor nieuwbouwhuizen. Voorwaarde is wel dat in 2014 de eerste termijn voor de nieuwbouwwoning wordt gestort. De ontvanger van de schenking moet dus vóór 2015 eigenaar zijn geworden. In de wet is nu vastgelegd dat de vrijstelling alleen geldt voor termijnen die nog vóór 2015 worden gestort. Minister Blok heeft in antwoord op Kamervragen gesteld dat er coulant wordt omgegaan met aangekochte nieuwbouwhuizen waarvoor nog termijnen moeten worden voldaan.

Geschonken bedrag gebruiken voor verbouwingen en verbeteringen

Verbouwingen kunnen veel tijd in beslag nemen. Hier is rekening mee gehouden bij de verhoogde vrijstelling. Bedragen die vóór 2015 geschonken zijn mogen nog tot 2017 daadwerkelijk gebruikt worden voor de verbouwing. Schenkingen die gebruikt gaan worden om extra af te lossen op de hypotheek moeten uiterlijk op 31 december 2014 bij de hypotheekbank binnen zijn.

Ook na 2015 zijn er nog mogelijkheden om ruim te schenken

Jaarlijks mogen ouders een bedrag van maximaal 5.229 euro (2014) aan hun (pleeg)kinderen schenken. Dit bedrag geldt per kind. Het is ook na 2015 mogelijk om een hogere schenking belastingvrij te ontvangen. Eenmalig is het mogelijk om een bedrag te schenken van maximaal 52.281 euro. Het geld moet gebruikt worden voor het betalen van een studie of het moet gebruikt worden voor het kopen of verbouwen van de eigen woning. De ontvanger van de schenking mag niet ouder zijn dan 40 jaar en niet jonger dan 18 jaar. Gaat het geschonken bedrag niet gebruikt worden voor de twee omschreven doelen? In dat geval geldt er een vrijstelling van 25.096 euro. Onder voorwaarden is een verhoogde schenking dus nog steeds mogelijk, maar er gelden nu wel lagere bedragen.

Naar mobiele navigatie