18 maart 2016

Verplicht rookmelders in huizen?

Door een brand in een vroeg stadium te ontdekken, kan grotere schade voorkomen worden en worden levens gered.

Het Verbond voor Verzekeraars pleit voor het verplicht stellen van rookmelders. Nieuwbouwhuizen worden al opgeleverd met rookmelders, maar in veel huizen zitten ze nog niet standaard. Of ze nu verplicht worden of niet, ze zijn zeker aan te raden.

Als een brand in een vroeg stadium wordt ontdekt kunnen de bewoners snel hulp inschakelen en de schade beperken. Nog veel belangrijker is dat bewoners nog op tijd weg kunnen komen. Het Verbond van Verzekeraars heeft voor verplichtstelling gepleit in een brief aan de Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst. Het gaat hierbij niet alleen om woonhuizen, maar om alle gebouwen.

Waarom zijn rookmelders van groot belang?

Schade door brand kan binnen een paar minuten verwoestend zijn voor een huis of bedrijfsgebouw. Door de brand in een vroeg stadium te ontdekken, kan grotere schade voorkomen worden. In een vroeg stadium kan brand in een huis zelfs geblust worden door de bewoners zelf. Rookmelders bieden ook veiligheid. Als brand ’s nachts ontstaat kunnen rookmelders levens redden. Doordat er een alarm afgaat, kunnen bewoners gelijk in actie komen. De eerste prioriteit is dan om veilig het pand te verlaten.

Voor nieuwbouwwoningen zijn rookmelders al verplicht

Huizen gebouwd vanaf 2003 zijn verplicht voorzien van rookmelders. Het bouwbesluit 2012 gaat nog een stapje verder door te stellen dat rookmelders ook verplicht zijn voor nieuw gecreëerde ruimten met een woonfunctie. Bij het opdelen van een huis in meerdere studentenkamers, kan de verplichting dus ontstaan.

Is het verplichtstellen van rookmelders de oplossing?

Het feit dat nieuwbouwwoningen alleen nog maar opgeleverd worden met rookmelders is een goed begin. Maar het zijn de oudere woningen die brandgevaarlijker zijn. Het verplichtstellen van rookmelders zorgt er nog niet voor dat ze ook vaker geplaatst worden. Door goede informatievoorziening moeten particulieren en bedrijven geïnformeerd worden over de gevaren van het niet hebben van rookmelders. Bij het verplichtstellen moet er namelijk ook gecontroleerd worden. Dit is lastig uitvoerbaar.

Vooral ouderen zijn een kwetsbare groep. Ze blijven namelijk langer zelfstandig wonen, zelfs als het begeleid wonen aan te raden is. Deze groep mensen kan minder snel voor brand vluchten en heeft naar verhouding een grotere kans om per ongeluk brand te veroorzaken.

Het belang van rookmelders wordt vaak onderschat. Heeft u ze nog niet? Zorg ervoor dat u rookmelders in huis krijgt voor uw eigen veiligheid. Let er ook op dat u ze op de juiste manier plaatst. Voor meer informatie hierover, verwijzen wij naar de website van de brandweer.

Naar mobiele navigatie