22 april 2015

Verzekeraars verplichten om woekerpolissen te repareren

Vóór 1 juli moeten de verzekeraars 80% van hun klanten (met een woekerpolis) geïnformeerd hebben.

Met de term woekerpolis wordt een beleggingsverzekering bedoeld waarin te hoge kosten verwerkt zitten. In 2006 werd er voor het eerst gesproken over de woekerpolisaffaire. Nu negen jaar later is er nog steeds geen oplossing voor het probleem. Er zijn al verschillende pogingen gedaan om tot een schikking te komen, maar de oplossing lijkt nog ver weg.

Aan de ene kant heb je verzekeraars die de woekerpolisaffaire graag een keer zouden willen afronden. Aan de andere kant heb je polishouders die een compensatie willen hebben voor de te hoge kosten die er in het verleden in de polissen verwerkt zaten. Het probleem is dat de geleden schade niet eenvoudig vast te stellen is.

Er zijn ook meerdere belangenorganisaties waar de verzekeraars schikkingen mee moeten treffen. Is het niet gewoon eenvoudiger om de beleggingsverzekeringen zelf te verbeteren? Een ander idee is om een nationale commissie in te stellen die de woekerpolisaffaire definitief gaat oplossen.

Een commissie instellen?

De Consumentenbond heeft voorgesteld om een nationale commissie in te stellen. Deze zou tot een oplossing moeten komen waar alle partijen mee kunnen leven. Minister Dijsselbloem heeft aangegeven dat dit niet gaat gebeuren. Hij geeft aan dat de oplossing voor de ene polis niet de oplossing is voor de andere.

De verzekeraar de polissen laten repareren

De verzekeraar, de adviseur en de klant moeten met elkaar in gesprek om per individueel geval een oplossing te zoeken voor de te dure polis. Onder andere de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) pleit ervoor om het probleem bij de verzekeraar zelf op te lossen. Pas de beleggingspolissen aan zonder de klant ermee lastig te vallen. Maak de polis marktconform, uitgaande van de huidige maatstaven. De branche weet inmiddels wat er mis is met de polissen die in het verleden verkocht zijn. Deze week heeft VEB de Tweede Kamer hier een brief over gestuurd.

Verzekeraars moeten 80 procent van hun klanten vóór 1 juli informeren

Verzekeraars hebben nog een paar maanden de tijd om de meeste klanten met een woekerpolis te benaderen. De verzekeraars zijn verplicht om klanten met een dergelijke polis duidelijk te attenderen op de risico's van de verzekering. Een aanpassing van de polis kan een besparing opleveren of kan de omvang van de schade beperken. Het probleem is dat de consument wel een keer klaar is met de woekerpolisaffaire.

Naar verwachting zijn er nog ruim 600.000 aan hypotheken gekoppelde woekerpolissen. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn met uw beleggingsverzekering? Neem contact op met uw adviseur om voor uw individueel geval te kijken naar de mogelijkheden.

Naar mobiele navigatie