20 maart 2015

Vijf aftrekposten die u niet moet vergeten bij de aangifte

Heeft u de belastingaangifte al gedaan? De Belastingdienst helpt door de aangifte grotendeels al in te vullen, maar het blijft opletten. 5 tips...

Zo langzamerhand is het weer tijd om de jaarlijkse belastingaangifte in te vullen. U heeft dit jaar één maand extra de tijd, maar voor u het weet is het eind april. De Belastingdienst helpt door de aangifte grotendeels al in te vullen, maar het blijft opletten. Het aantal aftrekposten is de laatste jaren sterk verminderd, maar er zijn nog steeds mogelijkheden. Wij zullen vijf aftrekposten nader toelichten.

In commercials wil de Belastingdienst het over laten komen alsof u de gedeeltelijk ingevulde belastingaangifte alleen nog maar hoeft te controleren. Voor de meeste mensen zal dit inderdaad het geval zijn, maar er zijn nog steeds aftrekposten waarvan u kunt profiteren. De vijf meest nuttige lichten wij nader toe.


Heeft u recht op aftrek voor levensonderhoud voor kinderen?

Uitgaven voor levensonderhoud van kinderen is per 2015 niet meer aftrekbaar, maar let op! Over belastingjaar 2014 gerekend zijn deze uitgaven nog wel aftrekbaar. Hier hebben gescheiden ouders onder voorwaarden recht op. Het gaat hierbij om een bijdrage van de ouder waar de kinderen het minste bij verblijven. Aftrek levensonderhoud kind is bedoeld als compensatie in de kosten voor de andere ouder waar de kinderen normaliter verblijven. De aftrek is een zogenaamd forfaitair bedrag. De werkelijke bijdrage kan niet worden afgetrokken van het inkomen, maar een vast bedrag.

Heeft u recht op een persoonsgebonden aftrek?

Het nadeel van een gedeeltelijk ingevulde aangifte is dat particulieren er teveel op gaan vertrouwen. De persoonsgebonden aftrek is niet ingevuld in de vooringevulde aangifte. Hieronder kunt u onder andere verstaan: giften, betaalde partneralimentatie, betaalde premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering en de hierboven besproken aftrek voor levensonderhoud van kinderen. Deze aftrekposten moet u zelf nog invullen.

Reist u met het openbaar vervoer naar uw werk?

Werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk reizen en deze kosten niet vergoed krijgen, hebben onder voorwaarden recht op een reisaftrek. U moet wel minimaal 10 kilometer van uw werk wonen en minimaal één dag in de week de afstand overbruggen. Dit komt neer op minimaal veertig keer heen en terug. Het reizen met het openbaar vervoer moet aangetoond worden met een ov-verklaring of een verklaring van de werkgever. De aftrek bedraagt maximaal 2.036 euro.

Huis gekocht in 2014? Let op de aftrekposten

Dat de betaalde hypotheekrente voor de eigen woning aftrekbaar is weten de meeste huiseigenaren wel, maar ook bepaalde kosten bij het kopen van een huis zijn aftrekbaar. De kosten die gemaakt zijn om het huis te kopen, zijn in het jaar van betaling aftrekbaar.

Bepaalde zorgkosten zijn aftrekbaar

Heeft u medische kosten gemaakt die niet gedekt zijn onder de zorgverzekering, en ook niet onder het verplichte eigen risico vallen? Vanaf een drempelbedrag kunnen deze kosten aftrekbaar zijn van het inkomen. Aftrekbare kosten zijn bijvoorbeeld dieetkosten, schoonmaakkosten bij ziekte en vervoerskosten naar het ziekenhuis.

Naar mobiele navigatie