24 juni 2016

Waarom uw inboedel all risks verzekeren?

Een all risks inboedelverzekering dekt bijna alles. Is dat aan te raden? of wellicht overbodig?

De meeste particulieren hebben een extra uitgebreide inboedelverzekering, maar de all risks verzekering met een nog ruimere dekking is in opkomst. Als u bij het installeren van de televisie het toestel per ongeluk laat vallen, is de schade te claimen op de all risks inboedelverzekering. Uiteraard is de premie wel hoger in vergelijking met de extra uitgebreide inboedelverzekering. Is de all risks inboedelverzekering een aanrader?

De extra uitgebreide inboedelverzekering biedt onder andere dekking tegen schade door brand, storm, inbraak, ontploffing en nog een aantal in de polisvoorwaarden omschreven oorzaken. Er bestaat alleen dekking voor schade door oorzaken die in de polis staan omschreven. De all risks inboedelverzekering biedt dekking tegen alle schades die onverwacht en buiten de wil van de verzekerde ontstaan, tenzij de schade expliciet uitgesloten is. Dit vraagt om enige toelichting.

De dekking in de all risks inboedelverzekering

Uit de naam valt al op te maken dat het een zeer ruime dekking is. Eigenlijk komt het erop neer dat alle schadeoorzaken onder de dekking vallen, tenzij ze in de polisvoorwaarden zijn uitgesloten. Bijvoorbeeld onhandigheden zijn verzekerd. U bent aan het schilderen in de woonkamer en per ongeluk laat u de verfpot vallen. Uw nieuwe parket moet deels vervangen worden, de schade wordt gedragen door de inboedelverzekering. Verzekeraars hanteren vaak wel een eigen risico van bijvoorbeeld 100 euro. Op deze manier krijgen ze geen schades van een paar tientjes in behandeling.

Ook de opstalverzekering heeft de all risks dekking

Naast de inboedelverzekering kunt u de meest uitgebreide dekking ook kiezen voor de opstalverzekering. MoneyView heeft onlangs onderzoek verricht naar de all risks verzekeringen. Bij de opstalverzekering bleek dat de verzekering in het afgesloten jaar maar liefst 12,5 procent duurder is geworden. Dit is de keerzijde van een dergelijke alles vergoedende verzekering. Een ruimere vergoeding moedigt aan om schades te claimen.


Is de all risks inboedelverzekering een aanrader?

De hogere premie moet wel in verhouding staan tot de uitgebreidere dekking. De goedkopere extra uitgebreide inboedelverzekering biedt dekking tegen de belangrijkste gevaren, zoals brand, inbraak en stormschade. Om een goede afweging te kunnen maken kunt u samen met uw verzekeringsadviseur een vergelijking maken. Wat gaat de uitgebreidere dekking u per maand of per jaar extra kosten? Ook moet u het vaak hoge eigen risico in de all risks inboedelverzekering meenemen in de overweging.

De all risks verzekering kan de pijn verzachten bij domme pech met grote financiële gevolgen. Het is niet aan te raden om kleine schades te claimen. Bij teveel claims kan de verzekeraar in het uiterste geval besluiten om de verzekering te beëindigen. Dit moet natuurlijk voorkomen worden.

Naar mobiele navigatie