24 juli 2015

Wanneer is mijn verzekering opzegbaar?

De regels om verzekeringscontracten stilzwijgend te mogen verlengen zijn gewijzigd.

De regels om verzekeringscontracten stilzwijgend te mogen verlengen zijn gewijzigd. In het verleden moest een verzekering twee maanden voor de vervaldatum opgezegd worden, anders werd de polis weer voor één of meerdere jaren verlengd. Tegenwoordig kunt u eenvoudiger een verzekering opzeggen.

In het verleden golden er strikte regels bij het opzeggen van een verzekering. U moest twee maanden voor de contractvervaldatum de verzekering opzeggen. Anders moest u weer een jaar wachten om de verzekering op te kunnen zeggen. Gelukkig is het tegenwoordig beter geregeld. Voor verschillende verzekeringsvormen gelden verschillende regels voor het beëindigen van de verzekering. Wij zullen eerst de regels uitleggen voor het opzeggen van een schadeverzekering.

Verzekering dagelijks opzegbaar

Bij het afsluiten van een schadeverzekering wordt er in de meeste gevallen een overeenkomst gesloten voor een periode van één jaar. Gedurende deze periode is de verzekering niet te beëindigen, op een enkele uitzondering na. Een opstalverzekering kunt u bijvoorbeeld beëindigen bij het verkopen van het huis.

Na deze contractperiode zijn de verzekeringen dagelijks opzegbaar. Het is toegestaan om een opzegtermijn van één maand te hanteren. Opzeggen op 26 juli betekent bijvoorbeeld beëindiging van de verzekering per 26 augustus. Zodra de eerste contractperiode erop zit, zijn de verzekeringen dus dagelijks opzegbaar. Uiteraard moet dit wel schriftelijk gebeuren. Aangetekend versturen was in het verleden gebruikelijk, maar door de flexibilisering van de opzegmogelijkheden gebeurt dat steeds minder.

Zorgverzekering opzeggen

Voor de zorgverzekering loopt de contractperiode van 1 januari tot 1 januari van het volgende jaar. De hele maand december heeft u nog de tijd om de verzekering per 1 januari te beëindigen. De nieuwe verzekering zal ook weer ingaan per 1 januari. Gedurende het kalanderjaar kan de zorgverzekering niet beëindigd worden. Verdiep u vooraf wel goed in de verschillen in de aanvullende zorgverzekering. Let ook goed op het acceptatieproces die verzekeraars kunnen hanteren voor aanvullende verzekeringen.

Levensverzekering opzeggen

Een levensverzekering is een zogenaamde eenzijdige overeenkomst. Dat wil zeggen dat u de verzekering op ieder willekeurig moment (eenzijdig) weer kunt beëindigen. De verzekeraar biedt dekking zolang u de premie blijft betalen. Indien er een waarde wordt opgebouwd in de levensverzekering, heeft u de mogelijkheid om de verzekering af te kopen. Niet voor alle verzekeringsvormen zal dit verstandig zijn. Bij het afkopen van bijvoorbeeld een lijfrenteverzekering kunnen er zware fiscale sancties volgen.

Levensverzekeringen die gekoppeld zijn aan uw hypotheek kunt u ook niet zomaar beëindigen. Deze polissen zijn vaak verpand aan de geldverstrekker. Hierdoor kan de verzekeraar deze polissen niet beëindigen zonder toestemming van de bank waar de polis aan verpand is.

Naar mobiele navigatie