13 oktober 2017

Wat heeft het nieuwe kabinet voor jou in petto?

De politieke plannen voor de toekomst zijn bekend. Hoe gaat het jou financieel raken?

De plannen van het nieuwe kabinet zijn eindelijk gepresenteerd. Nu afwachten welke plannen echt doorgaan. Wat zijn de ideeën en de gevolgen ervan?

Het kabinet heeft de plannen voor de toekomst bekend gemaakt. De oppositiepartijen vallen massaal over de onredelijkheid van de plannen. Dit is niet echt verrassend. De regerende partijen en de oppositie vliegen elkaar altijd in de haren na het presenteren van nieuwe plannen. Maar iedereen of bijna iedereen zou erop vooruit gaan. Daar zijn de deskundigen het niet over eens. Nu is het afwachten welke plannen echt doorgevoerd worden. Voor jou is het belangrijk om te weten wat de plannen inhouden. De belangrijkste plannen die jou financieel raken lichten wij toe.

De koopkracht wordt verbeterd

Er wordt de komende vier jaren ongeveer 6 miljard euro uitgetrokken ter verbetering van de koopkracht. De grote winnaars zijn de werkenden met een middeninkomen. Ze kunnen een verbetering van hun koopkracht tegemoet zien van 1,5 procent. Uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden gaan er ook op vooruit, maar wel minder.

De inkomstenbelasting gaat omlaag

Wij hebben een zogenaamd progressief belastingstelsel. Dat wil zeggen dat je een hogere belasting verschuldigd bent over een hoger inkomen. De heffing varieert nu tussen 36,55 en 52 procent. In de nieuwe plannen gaan we naar twee schijven. Tot 68.600 euro aan inkomen betaal je 36,93 procent belasting en over het meerdere 49,5 procent.

De hypotheekrenteaftrek wordt sneller afgebouwd

In kleine stapjes zou de hypotheekrenteaftrek afgebouwd worden. Het zou gaan met een halve procentpunt per jaar. Er is nu een versnelling van de afbouw voorgesteld. Per 2022 zou de hypotheekrente nog maar aftrekbaar zijn tegen 37 procent. Uitgaande van de voorgestelde twee belastingschijven zou deze verlaging een negatief effect hebben voor huiseigenaren met een inkomen vanaf 68.600 euro. Huiseigenaren met een hypotheekvrij huis worden in de toekomst mogelijk weer belast met het eigenwoningforfait. Ze krijgen hierdoor een fiscale bijtelling op het inkomen. De bijtelling was in 2005 juist afgeschaft ter bevordering van het aflossen van de hypotheekschuld.

Veel inkomengerelateerde veranderingen

Zowel werknemers als zzp’ers zullen de veranderingen voelen als ze echt volledig doorgevoerd worden. Nu mogen tijdelijke werknemers nog maar gedurende twee jaren werken met een tijdelijk contract. Dat moet drie jaren worden. Werknemers met een vast contract hebben in de toekomst misschien minder zekerheden. Het moet namelijk eenvoudiger worden om deze werknemers te ontslaan. Voor zzp’ers willen ze een minimumtarief invoeren tussen 15 en 18 euro per uur. Dit moet schijnconstructies tegen gaan. Verder komt de Wet DBA (waar zzp’ers veel last van hebben) te vervallen. Mogelijk wordt de zelfstandigenaftrek beperkt.

Het lage BTW-tarief gaat omhoog van 6 naar 9 procent. Hierdoor worden de boodschappen en de kapper duurder. Dit is een lastenverzwaring, maar door de combinatie van maatregelen moet iedereen erop vooruitgaan.

Naar mobiele navigatie