27 november 2015

Wat houdt het Belastingplan 2016 in?

In het Belastingplan 2016 zit een belastingverlaging van 5 miljard euro verwerkt. Het is echter nog niet zeker of dit plan het wel gaat halen...

In het Belastingplan 2016 zit een belastingverlaging van 5 miljard euro verwerkt. De Tweede Kamer heeft het plan goedgekeurd, maar de goedkeuring van de Eerste Kamer is nog niet binnen. Als het plan wordt afgekeurd, kan dit grote gevolgen hebben voor miljoenen Nederlanders. Waarom gaat het plan het misschien toch niet halen?

De belastingverlaging zit deels verwerkt in een verlaging van de lasten op arbeid. Door deze lastenverlaging worden er extra banen gecreëerd en het moet zorgen voor een sterkere economische groei. Het is een plan van staatssecretaris Wiebes van Financiën dat hij op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Geen meerderheid voor het plan in de Eerste Kamer

In de Tweede Kamer is het plan goedgekeurd door de coalitiepartners en de CDA. De samenstelling qua politieke kleuren van de Tweede Kamer wijkt af van de politieke kleuren van de Eerste Kamer. Hierdoor dreigt het plan het niet te halen. De coalitiepartijen hebben namelijk afwijkende wensen over hoe het bedrag van 5 miljard euro besteed moet worden. De staatssecretaris heeft na 40 uren onderhandelen nog steeds zijn plan in de Eerste Kamer niet veilig kunnen stellen.

Wat zijn de wensen van de coalitiepartijen?

De christelijke partijen willen meer geld naar de alleenverdieners. Onder andere de partij 50Plus wil meer geld voor de gepensioneerden. D66 en GroenLinks willen meer geld gebruiken voor het stimuleren van milieuvriendelijke initiatieven. Door verschillende wensen en voorkeuren lijkt er een probleem te ontstaan. Een aantal tegenstemmers in de Eerste Kamer moet overstag gaan, of het plan gaat niet goedgekeurd worden.

Wat zijn de gevolgen als het Belastingplan 2016 het niet gaat redden?

Als het Belastingplan 2016 niet door gaat, zullen eenverdieners een meevaller van ongeveer 700 euro mislopen. Bij tweeverdieners gaat het om ongeveer 1.400 euro (de bedragen verschillen afhankelijk van het inkomen). Doordat de meevaller al in de voorlopige aanslagen over 2016 verwerkt zit, dreigt voor vier miljoen Nederlanders een te betalen naheffing in 2017 over het belastingjaar 2016. Ook zal het gevolgen hebben voor de koopkracht van veel Nederlanders.

Voorlopige aanslag aanpassen als het Belastingplan sneuvelt

Als u gebruik maakt van een voorlopige aanslag (ook wel voorlopige teruggave genoemd), kunt u over het jaar 2016 een nieuwe aanslag invullen. De nieuwe opgave zal dan de oude vervangen. Hierdoor zal de voorlopige teruggave naar beneden worden bijgesteld. Op deze manier wordt een naheffing in 2017 voorkomen. Indien het Belastingplan 2016 wel wordt aangenomen door de Eerste Kamer is er geen actie vereist.

Over het Belastingplan 2016 zal nog veel gesproken worden. Bij afkeuring van het plan moet er gekeken worden naar alternatieven.

Naar mobiele navigatie