17 maart 2017

Wat is deeltijdpensioen?

De pensioenleeftijd gaat steeds verder omhoog. Is deeltijdpensioen de oplossing? Een paar jaren vóór je pensioen minder gaan werken.

In stapjes wordt de pensioenleeftijd verhoogd. Vele jaren geleden gingen werknemers nog met prepensioen of met de VUT. Wat is er nu nog mogelijk?

De ingangsdatum van de AOW wordt in de toekomst afhankelijk gemaakt van onze gemiddelde leeftijd. Een pensioenleeftijd van 70 jaar is dus zeker niet denkbeeldig. Door een goede vermogensplanning kun je nog steeds eerder met pensioen, maar je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om het op oudere leeftijd iets rustiger aan te doen. Dat is veel goedkoper dan het vervroegen van je pensioen en toch kun je vóór je pensioenleeftijd al genieten van extra vrije tijd.

Fiscaal vriendelijk een kapitaal opbouwen?

Met geld kun je alle financiële gaten dichten. Helaas wordt het opbouwen van een kapitaal voor een deeltijdpensioen fiscaal niet ondersteund. In het verleden kon je een bedrag storten in een lijfrenteconstructie om eerder te kunnen stoppen met werken. Dat kan nog steeds, maar toen was het bedrag aftrekbaar van het inkomen en nu niet meer. Het is nog erger, want het opgebouwde vermogen wordt gezien als spaargeld. Je bent er dus ook nog vermogensrendementsheffing over verschuldigd. Fiscaal vriendelijk een vermogen opbouwen zit er dus niet meer in.

Hoeveel belasting ben je verschuldigd over je vermogen?

Vermogen tot 25.000 euro per persoon is vrijgesteld van belastingheffing. Over het meerdere ben je belasting verschuldigd. De vrijstelling geldt per belastingplichtige. Partners hebben dus samen een vrijstelling van 50.000 euro. Over het meerdere ben je tussen de 8 en 9 euro belasting verschuldigd per 1.000 euro boven de vrijstelling. Heb je meer dan 100.000 euro boven de vrijstelling? Over het meerdere ben je een iets hogere heffing verschuldigd. Toch is dat geen reden om geen vermogen op te bouwen.

Hoe bouw je een deeltijdpensioen op?

Sparen levert weinig op, dus zoek je naar andere manieren om je vermogen te investeren. Je kunt denken aan beleggen, maar dat neemt wel risico’s met zich mee. Hoe je het beste een vermogen kunt opbouwen is ook afhankelijk van hoeveel jaren je nog te gaan hebt voordat je met deeltijdpensioen wilt gaan. Heb je nog twintig jaar of gaat het om een aantal jaren? Als de periode nog maar kort is, moet je voorzichtig zijn met beleggingsrisico’s. Je hebt kans op een hoog rendement, maar het kan ook hard wegzakken.

Laat je goed adviseren

Bij vermogensplanning moet er rekening worden gehouden met verschillende factoren en risico’s. De eerste stap is het inzichtelijk krijgen hoeveel geld je nodig hebt voor jouw wens. Hierbij moet er ook rekening gehouden worden met arbeidsongeschiktheid en andere redenen waardoor je inkomen sterk kan dalen of zelfs wegvallen. Een andere belangrijke vraag is wat de financiële situatie is van jouw gezin als je vroegtijdig overlijdt. Kan het gezin dit financieel wel bolwerken?

Naar mobiele navigatie