22 februari 2017

Wat is een uitsluitingsclausule?

Bespreek bij het opmaken van je testament ook de uitsluitingsclausule met de notaris. Deze clausule zorgt ervoor dat het familiekapitaal niet wegstroomt naar de koude kant.

Wettelijk is vastgelegd dat bij jouw overlijden de bezittingen gaan naar de huwelijkspartner en de kinderen. Met een uitsluitingsclausule kun je het specifieker regelen.

Bij overlijden is in de wet al vastgelegd wie jouw nabestaanden zijn. Daar hoef je geen testament voor op te stellen. Toch wordt het wel aangeraden. Eén van de redenen is het op kunnen nemen van de uitsluitingsclausule.

Wat houdt een uitsluitingsclausule in?

Als je kinderen na jouw overlijden de nalatenschap ontvangen, maakt dit een onderdeel uit van het vermogen van je kinderen. Dit hoeft geen probleem te zijn, maar wel als je zoon of dochter in gemeenschap van goederen getrouwd is. De erfenis wordt in dat geval ook eigendom van de huwelijkspartner van je kind. Het wordt een probleem bij een echtscheiding. De koude kant (schoonzoon of schoondochter) heeft recht op de helft. Dat wil je natuurlijk niet. Het geldt overigens ook voor geregistreerd partnerschap. Dit kun je voorkomen met de uitsluitingsclausule, ook wel anti-schoonzoonclausule.

Een geregistreerd partnerschap wordt gelijk gesteld met een huwelijk. Bij deze samenlevingsvorm kun je ook kiezen tussen gemeenschap van goederen of partnerschapsvoorwaarden.

Nalatenschap wordt privé vermogen

Bij een huwelijk in gemeenschap van goederen zijn beide partners eigenaar van de gezamenlijke bezittingen en de schulden. Het spaargeld op een rekening van één van de partners is ook gelijk het eigendom van de andere partner. Door de uitsluitingsclausule ontstaat er naast het gezamenlijk vermogen ook nog een privé vermogen. Hierin komt de erfenis. Vervolgens is het zaak om dit geld separaat te houden van het gezamenlijk vermogen. Door vermenging van deze vermogens kan het bij een echtscheiding lastig worden om te zien wat gezamenlijk en wat privé is.

Wanneer is een uitsluitingsclausule aan te raden?

Voor iedereen met kinderen. Ook als je kinderen niet getrouwd zijn. Bij samenwonen heeft de partner van je kinderen geen rechten, maar je moet ook naar de toekomst kijken. Bij een huwelijk over een aantal jaren ben je het niet opnemen van de anti-schoonzoonclausule misschien vergeten. Ook als je een fantastische schoondochter hebt moet je nog altijd rekening houden met het verbreken van de relatie.

Uitsluitingsclausule niet altijd nodig

Indien de kinderen getrouwd zijn onder huwelijkse voorwaarden is een uitsluitingsclausule niet altijd nodig. Vaak hebben de partners in dit geval ieder een eigen privé vermogen. Een nalatenschap komt dan in het privé vermogen van je kind terecht. Controleer wel goed of het werkelijk goed geregeld is. Als je zoon of dochter onder huwelijkse voorwaarden getrouwd is wil dat nog niet zeggen dat een uitsluitingsclausule niet meer nodig is.

Naar mobiele navigatie