10 juli 2015

Wat u moet weten over schadevrije jaren

Er bestaan veel onduidelijkheden over schadevrije jaren. Hoe bouwt u ze op en hoe raak u ze weer kwijt?

Er bestaan veel onduidelijkheden over schadevrije jaren. Hoe bouwt u ze op en hoe raak u ze weer kwijt?

De belangrijkste premiebepalende factor voor de autoverzekering zijn de schadevrije jaren. Bij veel verzekeraars kan de korting in de autoverzekering oplopen tot 75% of zelfs 80%. U kunt door het veroorzaken van schades ook negatieve jaren opbouwen. In dat geval krijgt u juist een opslag op de premie. Het wel of niet bezitten van deze schadevrije jaren kan een premieverschil van honderden euro's per jaar betekenen.

Hoe worden schadevrije jaren opgebouwd en hoe verliest u ze weer?

Voor ieder jaar dat u schadevrij rijdt, krijgt u één schadevrij jaar. Een vereiste hierbij is wel dat de autoverzekering op uw naam staat of u moet als de regelmatige bestuurder op de polis zijn aangetekend. Als u gedurende het verzekeringsjaar claimt op de WA of het Casco gedeelte van de polis, valt u terug in schadevrije jaren. Een claim op het beperkt casco gedeelte van de verzekering heeft geen invloed op het aantal schadevrije jaren. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan schades als diefstal van de auto en ruitbreuk.

Schadevrije jaren kunnen verloren gaan als u tijdelijk geen autoverzekering hebt

Bij het beëindigen van een autoverzekering, krijgt u een royementsaanhangsel van de verzekeraar waaruit blijkt hoeveel schadevrije jaren u heeft opgebouwd. De opgebouwde jaren worden ook geregistreerd in een systeem waar alle autoverzekeraars toegang toe hebben, het zogenaamde Roydata systeem. Na een periode van één of twee jaren vervallen ze. Ze blijven nog wel in het systeem staan, maar de meeste verzekeraars willen de opgebouwde jaren niet meer gebruiken voor een nieuwe autoverzekering.

Kunnen schadevrije jaren ook gebruikt worden voor een tweede gezinsauto?

Nee, dat doen verzekeraars niet. Bij het kopen van een tweede gezinsauto zijn verzekeraars vaak wel bereid om op de tweede auto een extra korting toe te kennen. De extra korting wordt niet gezien als schadevrije jaren.

Hoeveel schadevrije jaren geven recht op de maximale korting?

Dit verschilt per verzekeraar. Iedere verzekeraar houdt een eigen methode aan hoe om te gaan met de korting op de autoverzekering. De hoogte van de korting wordt afgelezen van een zogenaamde bonus/malus ladder. Op welke trede u staat op deze ladder, bepaalt de hoogte van de korting. Bij het toekennen van één schadevrij jaar stijgt u één trede op deze ladder. Bij één schade zakt u gelijk meerdere treden.

Kunnen schadevrije jaren worden overgedragen op iemand anders?

Nee, opgebouwde schadevrije jaren zijn persoonsgebonden. Bijvoorbeeld bij partners die samen in een auto rijden zijn de opgebouwde jaren wel te schuiven naar één van de partners. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om opgebouwde schadevrije jaren door te schuiven naar de kinderen.

Staan het aantal schadevrije jaren in de polis?

Verzekeraars hebben onderling afgesproken om het aantal schadevrije jaren op de polis te vermelden. Het probleem was namelijk dat het niet duidelijk bleek uit de polis hoeveel jaren er opgebouwd waren. Door het nu expliciet op de polis te zetten wordt er duidelijkheid gecreëerd. In het verleden stond alleen de opgebouwde korting op de polis. De korting maakt nog niet duidelijk hoeveel schadevrije jaren er opgebouwd zijn.

Naar mobiele navigatie