25 maart 2015

WW rechten worden per 2016 versoberd

In kleine stapjes zal in een periode van ruim drie jaren de maximale WW uitkeringsduur teruggeschroefd worden naar 24 maanden.

Dit jaar en volgend jaar worden er een aantal wijzigingen in de Wet werk en zekerheid doorgevoerd. Deze wijzigingen hebben betrekking op versoepeling van het ontslagrecht per 1 juli 2015 en het versoberen van de WW per 1 januari 2016. Aanpassingen van het ontslagrecht verbetert de rechten van werknemers met tijdelijke contracten, en verslechtert de positie van werknemers met een vast contract. De versobering van de WW per 2016 is ook ingrijpend. De aanpassingen zullen wij in dit artikel nader toelichten.

In kleine stapjes zal in een periode van ruim drie jaren de maximale uitkeringsduur teruggeschroefd worden van maximaal 38 maanden naar 24 maanden. Dit is niet de enige aanpassing. Daarnaast zal bij werkloosheid na een half jaar de werkzoekende verplicht worden om beschikbaar werk te accepteren. Voor zover het inkomen lager is dan de WW-uitkering, bestaat er recht op een aanvulling. In de regeling tot 2016 geldt dat u in het eerste jaar van werkloosheid niet verplicht kunt worden om een lager gekwalificeerde baan te accepteren. De meest ingrijpende beperking heeft betrekking op de uitkeringsduur.

Waar heeft u recht op in de WW?

Bij onvrijwillige werkloosheid bestaat er onder voorwaarden recht op een WW-uitkering. De uitkeringsduur varieert van 3 maanden tot nu nog 38 maanden. De duur van de uitkering is afhankelijk van uw arbeidsverleden. De eerste vereiste is dat u in de afgelopen 36 weken minimaal 26 weken hebt gewerkt voordat u werkloos bent geworden. Voldoet u hier aan? Dan heeft u recht op minimaal 3 maanden een WW uitkering. Voor een langere uitkering moet u over de afgelopen vijf jaar minimaal vier jaar gewerkt hebben. Als u hier ook aan voldoet heeft u recht op één maand uitkering per dienstjaar.

Wat gaat er veranderen per 1 januari 2016?

De verkorting geldt uitsluitend voor nieuwe gevallen. Werknemers die in 2015 in de WW terecht komen, hebben dus nog recht op de huidige regeling. Gedurende drie jaren worden ieder kwartaal de rechten met één maand gekort. Per medio 2019 is de verkorting volledig doorgevoerd. 

Deze verkorting is uitsluitend van belang voor werknemers die nu op basis van een arbeidsverleden recht hebben op een uitkering voor meer dan 24 maanden. Werkgevers en werknemers kunnen van deze verkorting afwijken door in de CAO andere afspraken vast te leggen.

Opbouw wordt ook verlaagd

Het blijft niet bij een duurverkorting, het opbouwen van de uitkering gaat ook langzamer. Tot 2016 wordt er nog één maand uitkering opgebouwd per gewerkt jaar. In de versoberde WW wordt alleen in de eerste tien werkjaren één maand opgebouwd per jaar. Na het tiende jaar gaat het nog om een halve maand per jaar. Het zal in de toekomst dus langer duren om een lange uitkeringsduur op te bouwen. De per 2016 opgebouwde jaren blijven staan en worden niet herberekend.

Naar mobiele navigatie