13 november 2014

ZZP-ers hoeven pensioen niet meer opeten in de bijstand

ZZP-ers die in de bijstand terecht komen kunnen nu nog verplicht worden om eerst hun pensioenpotje op te eten voordat ze recht hebben op een uitkering. Dat gaat veranderen.

Een werknemer kan bij ziekte terugvallen op de WIA en bij werkloosheid op een WW-uitkering. Een ZZP-er (zelfstandige zonder personeel) heeft deze vangnetten niet. Ook wat betreft de opbouw van pensioen zijn er grote verschillen. De meeste werknemers vallen onder een pensioenregeling, terwijl de meeste ZZP-ers zelf moeten zorgen voor inkomsten voor na hun pensionering ter aanvulling op de AOW. Een ZZP-er heeft als vangnet wel de bijstand, maar wat gebeurt er dan met het kapitaal dat bedoeld is voor de pensionering?

ZZP-ers die in de bijstand terecht komen kunnen nu nog verplicht worden om eerst hun pensioenpotje op te eten voordat ze recht hebben op een uitkering. Vanaf 1 januari 2015 komt deze onredelijke situatie te vervallen. Het betreft een tijdelijke maatregel om op korte termijn de ZZP-er al beter te beschermen. De politiek is nu bezig met een wetsvoorstel om het gedwongen opeten van het pensioengeld in de wet te verbieden. Het is de politiek niet gelukt om het wetsvoorstel nog voor 2015 door te voeren. Het wetsvoorstel moet nu vóór 1 maart 2015 in de Tweede Kamer liggen.

Pensioenrechten zijn veilig, maar een pensioenpot niet

Op het moment dat er een bijstandsuitkering wordt aangevraagd, gaat de gemeente toetsen in hoeverre de aanvrager daadwerkelijk recht heeft op een uitkering. Naast het maandelijkse inkomen wordt er ook gekeken naar het vermogen van de aanvrager. Doordat de meeste ZZP-ers geen pensioen opbouwen binnen een pensioenregeling, moeten ze vermogen opbouwen in de vorm van een lijfrentekapitaal. Dit kan in een lijfrenteverzekering of op een lijfrente bankrekening. Hierin wordt een vermogen opgebouwd ter aanvulling op de AOW vanaf pensioengerechtigde leeftijd. Opgebouwde rechten in een pensioenregeling werden voor de bijstand al niet meegerekend als vermogen.

Hoeveel vermogen mag u bezitten om toch recht te hebben op een bijstandsuitkering?

Indien uw inkomen onder het bestaansminimum ligt, bestaat er onder voorwaarden recht op een bijstandsuitkering. Voordat de rechten worden toegekend, zal de gemeente u nog aan een vermogenstoets onderwerpen. Voor een alleenstaande wordt een vermogen van €5.850 vrijgesteld. Voor samenwonende partners en alleenstaande ouders wordt €11.700 vrijgesteld. Een overwaarde in de eigen woning is vrijgesteld tot een bedrag van €49.400. Het meerdere wordt als vermogen gezien. Lijfrentekapitaal kan dus tot 2015 ook als vermogen worden meegeteld.

Pensioenvoorziening van de ZZP-er wordt serieus genomen

Gezien het stijgend aantal ZZP-ers wordt het steeds belangrijker om de financiële positie van deze vaak kwetsbare groep beter te beschermen. Het was onterecht dat ZZP-ers die bij de gemeente voor bijstand aanklopten verplicht eerst hun pensioenreserve moesten aan spreken. Een aanpassing van het beleid is dus ook logisch.

Naar mobiele navigatie