Financieel Advies

Financiële planning

Financiële planning is het opstellen van een plan om de financiële doelstellingen ten aanzien van uw inkomen en vermogen voor een bepaalde periode te realiseren.

Met andere woorden het objectief inventariseren van uw financiële positie en voorzieningen (verleden, heden en toekomst) rekening houdend met uw persoonlijke situatie en wensen. Daarbij wordt aandacht besteed aan:

• de ontwikkeling van inkomen en vermogen
• fiscaliteit
• huwelijksvermogensrecht en de successiewet
• inkomens- en toekomstvoorzieningen
• financieringen / opbouw en (her)structureren van beleggingen
• diverse risico’s (overlijden, arbeidsongeschiktheid, lang leven, etc.)
• privé en de onderneming

Wij brengen uw pensioen-, overlijdens- en arbeidsongeschiktheidssituatie duidelijk in beeld. Dit op basis van besteedbare inkomens.

Uw persoonlijke en financiële situatie zijn steeds aan veranderingen onderhevig (de zgn. mutatiemomenten), derhalve is het aan te raden een financieel plan periodiek te toetsen en zo nodig bij te stellen.

Waarom zou u een financiële planning maken?

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn. De basis is eigenlijk het vergroten van uw inzicht op uw huidige en toekomstige situatie, het bepalen van u wensen en doelstellingen, het eventueel oplossen van hiaten. En natuurlijk goede financiële beslissingen nemen.

Helder inzicht voor nu en later?