Vermogensbegeleiding

Als uw adviseur informeren wij u graag over de mogelijkheden en risico’s van beleggen. U kunt op diverse manieren vermogen opbouwen. Bijvoorbeeld middels uw woning (onroerend goed), spaarrekening, beleggingen in aandelen, obligaties, opties, fondsen, etc. Het gaat er in ieder geval om dat de keuze aansluit bij uw persoonlijke situatie en uw kijk op risico en rendement.

Wij kunnen u van dienst zijn bij het vergroten van uw inzicht en bij het samenstellen van de diverse vermogenscomponenten. U kunt bijvoorbeeld vermogen opbouwen via een verzekeraar, een bank of een vermogensbeheerder, of natuurlijk een combinatie.
Wij helpen u bij de inkoop en wijzen uw de weg. Hierbij wordt onder andere gekeken naar het trackrecord, de kostenstructuur in relatie tot prestatie, de spreiding, onafhankelijkheid van de aanbieder, transparantie, etc.

Professioneel vermogensbeheer vergroot immers de kans op een rendement dat aansluit bij uw verwachtingspatroon.

Daarnaast kunt u via ons kantoor een spaarrekening sluiten met een zeer hoge rente zonder beperkende voorwaarden.

Rendement en risico
Onthoud dat bij beleggen twee stelregels gelden:

  • Hoe hoger het rendement dat u wilt halen, hoe hoger het risico.
  • Laat uw beleggingsportefeuille niet alleen afhangen van het risico dat u wilt lopen, maar ook van het risico dat u kunt lopen.

Rendement
Rendement is de opbrengst op een belegging. Bij beleggingen kunt u denken aan aandelen, obligaties of zelfs een spaarrekening. Als u dit jaar honderd euro spaart op een spaarrekening en u ontvangt vier euro rente, dan is uw rendement vier procent. Koopt u een aandeel voor vijftig euro dat na een jaar zestig euro waard is, dan maakt u een rendement van twintig procent.

Risico
Risico is de kans dat het rendement dat u behaalt, afwijkt van het rendement dat u verwacht. Stel dat u € 1.000 volledig belegt in aandelen en 9% rendement per jaar verwacht. Over 10 jaar moet uw belegging dan zijn aangegroeid tot € 2.367. Stel dat u daarnaast € 1.000 stort op een spaarrekening met 3% rente. Dan verwacht u over 10 jaar een spaarbedrag te hebben van € 1.343.

Het beleggingsvraagstuk wordt nog ingewikkelder als inflatie en belastingheffing in de berekening betrokken worden. Het rendement op de spaarrekening wordt dan veel lager. Wanneer nu een gedeelte van het spaargeld belegd wordt, dan verhoogt dit de kans op meer rendement en dan verlaagt dit over het algemeen het risico.

Resteert de vraag waarin en hoe belegd moet worden. Dit noemt men de asset allocatie.
Het antwoord op deze vraag hangt af van onder meer de volgende zaken:

  • Wanneer heeft u uw vermogen nodig?
  • Hoe verhoudt uw beschikbare vermogen zich tot uw totale vermogen?
  • Heeft u uw vermogen nodig om het inkomen aan te vullen, of is het een “extraatje”?
  • Hoe kijkt u aan tegen het nemen van risico?

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden vraag dan een vrijblijvend adviesgesprek aan.

Naar mobiele navigatie