Financieel Advies

Onafhankelijk financieel advies

Wij adviseren en bemiddelen op het gebied van financiële planning, hypotheken, verzekeringen, pensioenen en andere financiële producten. U kunt van ons een integrale aanpak verwachten waarbij wij rekening houden met uw situatie. Wij beschikken over de kennis, de expertise en de contacten met leveranciers van financiële producten, zodat u verzekerd bent van een passend en deskundig advies.

Hoe gaan wij voor u te werk?

Wanneer wij voor u een compleet financieel product afsluiten gaan wij altijd volgens een vast 5 stappenplan te werk. Het voordeel hiervan is dat u vooraf precies weet waar u aan toe bent, wat u kunt verwachten en wat de kosten zijn voor onze werkzaamheden.

1

Kennismaking

Een eerste kennismaking, over en weer. Dit gesprek is kosteloos en vrijblijvend. Wij leggen uit waar we voor staan en hoe we werken. We staan stil bij uw wensen. En u krijgt een eerste indicatie van uw mogelijkheden.

2

Inventarisatie & analyse

We gaan in op uw kennis, ervaring, risicobereidheid en doelstellingen. Al uw lopende financiële zaken en producten nemen wij mee in onze analyse en advies. We inventariseren uw inkomen, vermogen en schulden, nu en in de toekomst. We bepalen de fiscale en juridische uitgangspunten voor het advies en we bepalen de verzekeringsbehoefte (pensioen, overlijden, arbeidsongeschiktheid, etc.). Tevens staan wij uitgebreid stil bij uw persoonlijke situatie en wensen.

3

Advies

Aan de hand van alle geïnventariseerde gegevens stelt uw adviseur een persoonlijk advies samen. Wij bieden oplossingen en strategieën om uw wensen en doelen te realiseren. Daarnaast maken wij een selectie van producten en aanbieders op basis van o.a. de volgende criteria: productaanbod, prijs, voorwaarden, kwaliteit processen, service en overige kosten. Het advies wordt persoonlijk met u besproken en de puntjes worden op de i gezet. Bij een hypotheekadvies heeft u dan een goed beeld van de maandelijkse kosten en de gehele constructie.

4

Bemiddeling & begeleiding

Het advies kunnen wij ook uitvoeren door het aanvragen en regelen van de producten. Wij bespreken met u de offerte en de voorwaarden. We helpen u bij het invullen van de verschillende formulieren. Alle documenten worden door ons gecontroleerd en digitaal gearchiveerd.

Bij een hypotheekbemiddeling verzorgen wij de volgende zaken:

  • Bepalen definitieve hypotheekconstructie;
  • Laatste vergelijking voorwaarden en rentes voor het bepalen van de geldverstrekker;
  • Aanvragen van de hypotheekofferte en monitoren van het aanvraagproces;
  • Bespreking van de offerte en de specifieke voorwaarden;
  • Begeleiding bij invullen benodigde documenten;
  • Verzamelen en regelen benodigde hypotheekstukken;
  • Regelen van de eventuele bankgarantie en/of overbruggingsfinanciering;
  • Instrueren en informeren van de diverse partijen (waaronder notaris, geldverstrekker, makelaar, verzekeraar, etc.) en bewaken van het gehele proces;
  • Beantwoorden van uw vragen, doornemen koopakte, controle hypotheekakte en – afrekening,
  • Begeleiding bij correcte afwikkeling van oude hypotheek en overige financiële producten.
5

Beheer & onderhoud

Wij streven naar een langdurige relatie met onze klanten. Daarom is regelmatig contact met onze klanten een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Dat geldt natuurlijk ook voor uw hypotheek, één van de grootste financiële beslissingen in uw leven. Daarom adviseren wij u te kiezen voor het Beheer & Onderhoud Abonnement, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat uw hypotheek ook jaren later nog steeds bij u past.

Indien wij niets met elkaar zijn overeengekomen over nazorg en beheer dan is onze taak beperkt tot het informeren over relevante wijzigingen aangaande het door u afgesloten product. U kunt op eigen initiatief een onderhoudsgesprek aanvragen. Ook kunt u altijd bij ons terecht over het gegeven advies en de lopende producten. Eventuele onderhoudswerkzaamheden en/of adviezen worden bij u in rekening gebracht op basis van een uurtarief of een overeengekomen vast tarief.

Wat vragen wij van ú?

U mag aan onze adviezen en dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een paar dingen van u. In elk geval dat u tijdig en volledig de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het bijvoorbeeld zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

Wij vragen u ook de gegevens van de stukken die u van ons ontvangt te controleren op juistheid en onjuistheden zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.

Ook na het adviseren en bemiddelen stellen wij het op prijs als u ons op de hoogte houdt van mogelijke veranderingen. U moet hierbij denken aan veranderingen van uw telefoonnummer en e-mailadres, maar ook aan wijzigingen in uw persoonlijke situatie (zoals samenwonen, geboorte, overlijden, verhuizing etc.) en aan veranderingen in uw inkomens-, arbeids- en vermogenssituatie.

Wat betaalt u voor onze werkzaamheden?

Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. U kunt daarbij denken aan salarissen, huisvesting, vergunningen, opleidingen en (advies)software.  Bij (complexe) adviestrajecten (zoals een hypotheekadvies) geven wij vooraf aan wat voor een vergoeding wij in rekening brengen. Het is volledig onafhankelijk en transparant. Bij schadeverzekeringen werken wij o.b.v. provisies. Vraag uw adviseur gerust naar de tarieven.

Goed advies en scherp voorstel?