Over ons

Vericon is een onafhankelijk financieel dienstverlener opgericht in 2004. Wij werken in een compact team van goed opgeleide specialisten. Wij kunnen u helpen bij het organiseren van uw gehele financiële situatie. Van advies tot uitvoering. Kernpunten in onze dienstverlening zijn onafhankelijk, deskundig, een lange termijn (totaal) relatie en persoonlijk. Zie onderaan deze pagina de link voor onze Privacyverklaring.

Wij vinden het belangrijk u te informeren over het feit dat wij met geen enkele financiële instelling (bank, verzekeraar of vermogensbeheerder) contractuele verplichtingen hebben om specifiek, uitsluitend of procentueel de producten van die instelling in ons advies te betrekken. Tevens is er geen enkele financiële instelling welke in het bezit is van de aandelen van ons kantoor of beschikt over een andersoortig belang. Hierdoor kunnen wij u onafhankelijk adviseren en worden wij slechts beperkt door het aantal aanstellingen welke wij hebben bij de verschillende banken, verzekeraars en vermogensbeheerders.

Op basis van onze vakkennis en speciale vergelijkingsprogramma’s maken wij een objectieve analyse uit nagenoeg de hele markt. De lijst met namen van banken, verzekeraars en vermogensbeheerders kunt u bij ons opvragen.

Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

Wij zijn als kantoor bij de volgende instellingen verplicht of vrijwillig aangemeld:

  • Autoriteit Financiële Markten (AFM) registratienummer 12016816;
  • Stichting Financiële Dienstverlening (St. FD);
  • Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) registratienummer 300012350;
  • Beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij BAVAM registratienummer BAV12421;
  • College Bescherming Persoonsgegevens (CBP);
  • KvK nr. 05085640


In ons dienstverleningsdocument vindt u meer informatie over onze diensten, werkwijze en tarieven.

 

Naar mobiele navigatie